Renda Avançada

Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020 Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie) Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions) Rendiments del Capital Inmobiliari (2) Rendiments d’Activitats Econòmiques (3) Guanys generats per transmissions Deduccions Lloguer, …

Renda Bàsica

Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020 Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie) Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions) Deduccions Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques… Presentació Telemàtica a l’Agència Tributària