Els rendiments de les activitats econòmiques requereixen una organització econòmica, similar a la empresa però la seva titularitat és de persona física, i una organització de recursos humans i mitjans de producció, suficients i necessaris pel desenvolupament de l’activitat.