Renda Bàsica

Assessorament segons normativa vigent de la renda 2020

  • Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie)
  • Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions)
  • Deduccions Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques…
  • Presentació Telemàtica a l’Agència Tributària