La campanya s'inicia el dia 3 d'abril de 2024 i s'estendrà fins a l'1 de juliol de 2024

Declaració de la renda 2023 a Mataró

Consulta gratuïta!

No dubtis a contactar amb nosaltres si necessites més informació sobre la renda 2023!

  100% privacitat garantitzada.

  QUI SOM?

  Assessorem i solucionem els problemes dels nostres clients a les àrees: contable, fiscal, laboral, mercantil i d’organització empresarial.

  Gestoria Administrativa Maresme

  Som un conjunt de professionals qualificats que oferim un servei de consultoria i assessoria tant a autònoms com per a petita i mitjana empresa. Despatx professional ubicat a Mataró que aplica les noves tecnologies a la gestió diària del nostre treball. L’ús dels últims avenços tecnològics ens permet donar un servei de qualitat a un preu competitiu.

  Oferim uns serveis d’alta qualitat, reduint i simplificant els processos per realitzar-los. Busquem minimitzar les molèsties als nostres clients i alhora donar un servei de qualitat.

  Descubreix les novetats de la renta 2023

  Contacta’ns avui!

  Gestionem tot tipus de declaracions

  ELIGE TU PLAN

  Selecciona el plan que se adapte a tus necesidades o compara los planes

  Revisión del Borrador y Confirmación

  Busquem l'estalvi
  abans del clic
  • Calculamos tu resultado según normativa vigente de la renta 2021
  • Aplicacacion de deducciones y valoración del máximo ahorro
  • Revisión completa por un experto antes de su presentación
  • Presentación Telemática en la Agencia Tributaria
  • Asistencia via whatsapp / email en màximo 24h
  • Comprobar las deducciones en casos especiales
  • Revisar la información de los inmuebles
  • Comunicación directa con tu asesor
  • Asesor personal y realización de todo el proceso
  • Consejos fiscales
  • Presentación rectificativa 2020
  • Revisión renta 4 años anteriores
  • Optimización fiscal y asesoramiento a futuro
  • Declaración de rendimientos del capital Mobiliario
  • Declaración de ganancias y pedidad patrimoniales

  Renta
  Avanzada

  Optimitzem el teu resultat fiscal
  • Calculamos tu resultado según normativa vigente de la renta 2021
  • Aplicacacion de deducciones y valoración del máximo ahorro
  • Revisión completa por un experto antes de su presentación
  • Presentación Telemática en la Agencia Tributaria
  • Asistencia via whatsapp / email en màximo 24h
  • Comprobar las deducciones en casos especiales
  • Revisar la información de los inmuebles
  • Comunicación directa con tu asesor
  • Asesor personal y realización de todo el proceso
  • Consejos fiscales
  • Presentación rectificativa 2020
  • Revisión renta 4 años anteriores
  • Optimización fiscal y asesoramiento a futuro
  • Declaración de rendimientos del capital Mobiliario
  • Declaración de ganancias y pedidad patrimoniales

  TRIA EL TEU PLAN

  Compara els plans per veure quina cobreix totes les teves necessitats

  Borrador y
  Confirmación

  Fes-ho tu mateix i
  millora el teu resultat
  • BENEFICIS PLANS:
  • Calculem el teu resultat segons la normativa vigent de la renda 2022
  • Aplicació de deduccions i valoració del màxim estalvi
  • Revisió completa per un expert abans de la presentació
  • Presentació Telemàtica a l'Agència Tributària
  • SERVEI D'ASSESSORAMENT:
  • Assistència via whatsapp/email en màxim 24h
  • Comprovar les deduccions en casos especials
  • Revisar la informació dels immobles
  • Comunicació directa amb el teu assessor
  • Assessor personal i realització de tot el procés
  • Consells fiscals
  • Presentació rectificativa
  • Revisió renda 4 anys anteriors
  • Optimització fiscal i assessorament a futur
  • Declaració de rendiments del capital Mobiliari
  • Declaració de guanys i demanat patrimonials

  Esborrany i Confirmació

  Busquem l'estalvi
  abans del clic

  Renda
  Avançada

  Optimitzem el teu resultat fiscal

  Què oferim als nostres clients?

  Revisió del esborrany i confirmació

  Assessorament segons normativa vigent de la renda 2022

  • Revisió completa del borrador
  • Presentació Telemàtica a l’Agència Tributària
  • Requeriments i Inspeccions

  Renta
  Bàsica

  Assessorament segons normativa vigent de la renda 2022

  • Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie)
  • Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions)
  • Deduccions Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques…
  • Presentació Telemàtica a l’Agència Tributària

  Renta
  Avançada

  Assessorament segons normativa vigent de la renda 2022

  • Rendiments del Treball (1)  (Rendiments dineraris, i en espècie)
  • Rendiments del Capital Mobiliari (2) (No inclou Accions)
  • Rendiments del Capital Inmobiliari (2)
  • Rendiments d’Activitats Econòmiques (3)
  • Guanys generats per transmissions
  • Deduccions Lloguer, Maternitat, Família Nombrosa, Autonòmiques…
  • Presentació Telemàtica a l’Agència Tributària

  Declaració de la renda 2023

  Consideracions generals

  (1) Rendiments del Treball:

  Segons l’article 17 de la LIRPF, es consideraran rendiments íntegres del treball totes les contraprestacions o utilitats, quelcom sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que deriven, directa o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i que no tinguin caràcter de rendiments d’activitats econòmiques.

  (2) Rendiments íntegres del capital:

  Segons l’article 21 de la LIRPF, es consideren rendiments íntegres del capital: La totalitat de les utilitats o contraprestacions, quelcom sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directa o indirectament, d’elements patrimonials, béns o drets.

  Que la seva titularitat correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades por aquests. La definició es suficientment amplia como para incloure tots els rendiments que provinguin de béns mobles o immobles, i que no s’obtinguin por la transmissió d’aquests.

  (3) Els rendiments d’activitats econòmiques es regulen en els articles compresos entre el 27 y el 32 de la LIRPF
  La Llei de l’IRPF manté dintre de la categoria de rendiments d’activitats econòmiques tant els rendiments d’activitats empresarials como els rendiments d’activitats professionals, desenvolupades i obtingudes per persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes. Es consideren també activitats professionals aquelles dutes a terme por artistes i esportistes.
  Els rendiments de les activitats econòmiques requereixen una organització econòmica, similar a la empresa però la seva titularitat és de persona física, i una organització de recursos humans i mitjans de producció, suficients i necessaris pel desenvolupament de l’activitat.

  La normativa de l’impost ha intentat assimilar al màxim la tributació d’aquestes rendes generades por persones físiques a les obtingudes por entitats societàries, remetent-se en molts dels seus articles l’Impost de Societats.

  FORMULARI DE CONTACTE

  Contacta amb nosaltres


   Summary
   Declaració de la renda 2023 a Mataró
   Article Name
   Declaració de la renda 2023 a Mataró
   Description
   Declaració de la renda 2023 a Mataró
   Author
   Publisher Name
   RENDA MATARÓ 2023
   Publisher Logo
   Obrir chat
   💬 Necessites ajuda?
   Hola
   En què et podem ajudar?